Tủ điện MEC

MEE: Tủ điện MEC

Tủ điện MEC được sử dụng phổ biến trong việc lắp đặt các thiết bị chuyển mạch và điều khiển cho các loại máy và thiết bị công nghiệp rất đa dạng: từ các máy móc lớn đến các dây chuyền sản xuất tự động hoặc các bộ phận của chúng.

Tủ điện MC1 được thiết kế để đáp ứng tất cả các nhu cầu đặc trưng của các công trình xây dựng hoặc lắp đặt các thiết bị chuyển mạch một cách tốt nhất có thể. Người sử dụng có thể lắp đặt  các chức năng trong một tổ hợp duy nhất.

MEC catalogue

Thương hiệu

Tủ điện MEC - MECVP080830M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,549,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,529,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP080825M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,437,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,462,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP080821M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,355,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,413,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP080630M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,118,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,271,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP080625M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,019,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,211,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP080621M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,946,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,168,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP070525M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,667,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,000,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP070521M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,599,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 959,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP070425M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,475,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 885,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP070421M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,416,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 850,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP060625M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,662,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 997,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP060621M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,599,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 959,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP060425M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,324,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 794,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP060421M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,269,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 761,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP050625M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,502,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 901,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP050621M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,442,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 865,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP050425M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,200,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 720,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP050421M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,150,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 690,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP050321M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,005,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 603,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP040621M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,284,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 770,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP040421M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 1,029,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 617,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP040321M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 906,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 544,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP040315M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 846,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 508,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP030415M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 848,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 509,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP030315M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 754,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 452,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECVP030215M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 653,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 392,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECBP080830M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,540,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,524,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECBP080825M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,428,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,457,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECBP080821M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,347,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,408,000 VNĐ

Tủ điện MEC - MECBP080630M12G15

Tình trạng: Hết hàng

Giá hãng: 2,109,000 VNĐ

Chiết khấu: - 40%

Giá bán: 1,265,000 VNĐ