Tin tức

KỈ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

KỈ NIỆM 8 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

“Công việc chiếm một phần lớn cuộc sống mỗi người và cách duy nhất để hài lòng là làm những gì mà mình nghĩ là to lớn. Và cách duy nhất để làm những công việc tuyệt vời đó là yêu những gì mình làm. Nếu bạn không tìm thấy lý tưởng này, hãy tiếp tục tìm kiếm, đừng nản lòng. Trái tim sẽ chỉ lối cho...
Khánh thành nhà máy

Khánh thành nhà máy

Khánh thành nhà máy