Kỹ sư dự án

Với tư cách là kỹ sư dự án, bộ phận này cung cấp các giải pháp kết nối, bảo vệ, kiểm soát và đo lường một loạt các thiết bị điện, thiết bị điện tử, cơ điện và tủ điều khiển, phân phối điện.

Tóm tắt vị trí:

Với tư cách là kỹ sư dự án, bộ phận này cung cấp các giải pháp kết nối, bảo vệ, kiểm soát và đo lường một loạt các thiết bị điện, thiết bị điện tử, cơ điện và tủ điều khiển, phân phối điện.

Công việc:

Là một kỹ sư dự án, bạn sẽ chịu trách nhiệm

 1. Thiết kế kỹ thuật các dự án. Hoàn thành các yêu cầu về các dự án nhỏ hoặc các phần của các dự án lớn hơn, hiệu quả về chi phí và phù hợp với thông số kỹ thuật của hợp đồng, tiêu chuẩn chất lượng và các yêu cầu an toàn
 2. Đánh giá, lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật và quy trình chuẩn để thực hiện các yêu cầu kỹ thuật. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động thử nghiệm, lắp đặt và vận hành thử.
 3. Hỗ trợ các nhà quản lý hợp đồng trong việc giải quyết các khiếu nại (mới / thay đổi phạm vi công việc, tác động chi phí, tác động thời gian, định lượng rủi ro, v.v.). Cung cấp các giải pháp chất lượng theo yêu cầu của khách hàng và phân phối trong phạm vi ngân sách và hợp đồng. Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.
 4. Tạo kế hoạch làm việc và ước tính chi phí trong phạm vi trách nhiệm của riêng mình và đảm bảo phân phối chất lượng đúng hạn và trong phạm vi chi phí mục tiêu. Nâng cao hiệu quả của kế hoạch công tác phối hợp với các chức năng khác.
 5. Hoàn thành đánh giá rủi ro, cơ hội và đảm bảo thực hiện hiệu quả trong phạm vi trách nhiệm của mình. Báo cáo bất kỳ vấn đề hợp đồng / chất lượng / chương trình / chi phí nào đối với việc quản lý cùng với các khuyến nghị để giải quyết.
 6. Phối hợp với các nhà cung ứng để đảm bảo rằng các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị hoặc dịch vụ được truyền đạt và đồng ý với các nhà cung cấp tiềm năng. đánh giá kỹ thuật các đề xuất của nhà cung cấp và chấp nhận như phù hợp cho các thiết bị hoặc dịch vụ được cung cấp.
 7. Sử dụng các quy trình và công cụ tiêu chuẩn áp dụng cho trách nhiệm của mình. Đảm bảo rằng các hoạt động kỹ thuật tuân thủ các quy định an toàn bắt buộc và các yêu cầu hợp đồng. Báo cáo các quy trình và công cụ không hiệu quả và đề xuất ý tưởng cải tiến.
 8. Phân công nhiệm vụ và phối hợp công việc với kỹ sư, kỹ thuật viên, cán bộ các bộ phận liên quan.

Yêu cầu:

 • Kỹ sư Điện / Tự động hóa hoặc cấp độ tương tự
 • 1-3 năm kinh nghiệm lập kế hoạch dự án
 • Định hướng kết quả
 • Kỹ năng giao tiếp tốt

Thông tin thêm

Vui lòng đăng ký trực tiếp hoặc gửi email tới careers@mee.com.vn

Địa chỉ: Lô HT-E10-6-9, Đường 19, Khu Công nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM

Ngày đăng: 25/04/2018

Vị trí công việc: Kỹ sư dự án