Công việc trước khi giao hàng

Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện Mee - Nhà sản xuất và phân phối tủ bảng điện.