HỆ THỐNG GIÁ ĐỠ CÁP

Hệ thống giá đỡ cáp kim loại của MEE được thiết kế cho nhiều hệ thống quản lý cáp để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi bao gồm hệ thống giá đỡ cáp công nghiệp hoàn chỉnh. Chúng tôi có thể cung cấp và hỗ trợ những gì bạn cần để chứa cáp và hỗ trợ mọi loại cáp điện, cáp tín hiệu, cáp thiết bị, cáp máy tính hoặc cáp điện động lực.

Chi tiết về thông số kỹ thuật vui lòng xem tại:

https://mee.com.vn/cable-support-systems-2

Hệ thống giá đỡ cáp của chúng tôi gồm 3 loại như sau:

- Máng cáp ( Cable trunking)

- Khay cáp ( Cable tray)

- Thang cáp ( Cable ladder)

Comments