VỎ TỦ ĐIỆN

Giải sản phẩm vỏ tủ điện của MEE cho phân phối điện và tự động hóa đã được xây dựng và thiết kế trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công tác lắp đặt các tủ điện phân phối và điều khiển máy sản xuất.

Các giải pháp vỏ tủ điện của MEE có thể được đặt theo yêu cầu và thiết kế chính xác của khách hàng - hoàn toàn riêng biệt, phù hợp với ngành nghề và đặc trưng của khách hàng, điều chỉnh từ các loạt sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi.

Hệ thống tủ điện của MEE phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 61439-1-2.

Hệ thống vỏ tủ điện của MEE bao gồm các loại như sau:

- Tủ loại nhỏ MEC.

- Tủ loại đơn MEB.

- Tủ loại mô-đun MEI.

- Tủ loại mô-đun MEM.