TỦ ĐIỆN HOÀN THIỆN

Giải sản phẩm tủ điện hoàn chỉnh của MEE cho phân phối điện và tự động hóa đã được xây dựng và thiết kế trên nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong công tác lắp đặt các tủ điện phân phối và điều khiển máy sản xuất.

Hệ thống tủ điện của MEE phù hợp với Tiêu chuẩn IEC 61439-1-2.

Tủ điện hoàn chỉnh của MEE bao gồm các loại như sau:

- Tủ Type-tested pro E Power (ABB).

- Tủ điện phân phối hạ thế.

- Tủ điều khiển Motor (MCC).

- Tủ điện cho tự động hóa.

- Tủ hợp bộ Kiosk.

- Tủ trung thế ngoài trời.