Tủ phân phối hạ thếMua Hàng

Tủ điện MEM, tủ điện phân phối chính với dòng điện định mức lên tới 6300A và dòng điện ngắn mạch lên đến 120kA.Các tủ điện phân phối MEM-DS cũng phù hợp cho việc lắp đặt các tủ phân phối thứ cấp để lắp đặt các thiết bị đóng cắt loại khối MCCB và loại modul MCB.

Sê-ri tủ MEM-DS bao gồm các tủ điện loại mô-đun để lắp đặt trên sàn. Cấu trúc cơ khí tủ MEM-DS cho phép sử dụng linh hoạt để lắp nhiều cấu hình tủ điện phân phối trong khi vẫn đảm bảo tính linh hoạt và độ bền cơ học

 

Mua Hàng