Tủ điều khiển động cơ

Hệ thống thanh cái ngang cao cũng cho phép MEM-MC được sử dụng trong ứng dụng lắp đặt thiết bị đóng cắt.

Được thiết kế cho mức độ an toàn cao nhất, dễ lắp đặt và bảo trì, độ tin cậy cao và tính linh hoạt, MEM-MC cung cấp cho người dùng thời gian hoạt động tối đa. MEM-MC cung cấp các tính năng hàng đầu trong ngành cho phép người vận hành có mức độ an toàn và hiệu quả cao nhất trong khi thực hiện cả hoạt động vận hành và bảo trì.