Tủ điện MEB

Giải sản phẩm tủ điện MEB được sử dụng để lắp đặt các thiết bị chuyển mạch và điều khiển cho các nhà máy và dây chuyền công nghệ, bao gồm các loại tủ điện đơn kích thước trung bình cho hệ thống tủ điện phân phối,  điều khiển và tự động hóa.

Tủ điện MEB phù hợp cho việc lắp đặt trên sàn thao tác và phòng điện, cung cấp nhiều khả năng tùy biến dựa trên nhu cầu và thói quen sử dụng.

Tủ điện MEB là loại sản phẩm trung bình về kích thức, chức năng và giá cả trong giải sản phẩm tủ điện của công ty MEE. Đáp ứng các tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật cũng như sự thuận tiện, đơn giản trong việc lắp đặt.