Trạm hợp bộ Loại Kiosk

Trạm hợp bộ loại Kiosk bao gồm tủ trung thế RMU, Máy biến áp loại dầu hoặc khô lên đến 2MVA và thiết bị phân phối điện hạ thế. Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC61330. Dễ dàng và nhanh chóng để kết nối, lắp đặt ngoài trời.

Các đặc điểm chính