THANG MÁNG CÁP

Hệ thống giá đỡ cáp kim loại của MEE được thiết kế cho nhiều hệ thống quản cáp nhằm đáp ứng các nhu cầu lắp đặt hệ thống cáp điện. Phạm vi cung cấp của chúng tôi bao gồm hệ thống giá đỡ cáp công nghiệp hoàn chỉnh. Chúng tôi thể cung cấp tất cả những bạn cần để chứa cáp hỗ trợ mọi loại cáp điện, cáp tín hiệu, cáp thiết bị, cáp máy tính hoặc cáp điện động lực.

Hệ thống giá đỡ cáp bao gồm các loại như sau:

- Máng cáp MCD.

- Khay cáp MCT.

- Thang cáp MCL.