GIA CÔNG KIM LOẠI

Gia công kim loại tấm

Với các tài nguyên có sẵn: máy móc thiết bị và kinh nghiệm sản xuất, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu gia công của khách hàng về xử lý kim loại tấm. Chúng tôi có thể làm các sản phẩm OEM dựa trên thiết kế của khách hàng.

 

 

 

 

 

Gia công sơn tĩnh điện

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sơn tĩnh điện, chúng tôi nhận sơn tất cả các sản phẩm sơn tĩnh điện trên kim loại theo yêu cầu.

Quy trình sơn:

1. Xử bề mặt ổn định sản phẩm bằng phốt phát.

2. Sấy khô trong lò ở nhiệt độ 100°C.

3. Sơn bên ngoài bên trong với bột sơn tĩnh điện.

4. Polyme hóa trong lò ở nhiệt độ 180°C.