CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MEE

Địa chỉ

Lô HT-E10-6-9, Đường số 19, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

0938 848 788

LIÊN HỆ KINH DOANH

LIÊN HỆ KỸ THUẬT

Mr. Ngô Hữu Hoan

H/P: 0933 844 467 ; Email: hoan.ngo@mee.com.vn

Kỹ thuật Cơ khí: Mr. Nguyễn Hoàng Lộc

H/P: 0938 024 467 ; Email: loc.nguyen@mee.com.vn

Ms. Nguyễn Thị Vũ Hà 

H/P: 0931 118 467 ; Email: ha.nguyen@mee.com.vn 

Kỹ thuật Điện: Mr. Nguyễn Quang Phú

H/P: 0938 854 467 ; Email: phu.nguyen@mee.com.vn


Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ KINH DOANH

LIÊN HỆ KỸ THUẬT

Mr. Ngô Hữu Hoan

H/P: 0933 844 467 ; Email: hoan.ngo@mee.com.vn

Kỹ thuật Cơ khí: Mr. Nguyễn Hoàng Lộc

H/P: 0938 024 467 ; Email: loc.nguyen@mee.com.vn

Ms. Nguyễn Thị Vũ Hà 

H/P: 0931 118 467 ; Email: ha.nguyen@mee.com.vn 

Kỹ thuật Điện: Mr. Nguyễn Quang Phú

H/P: 0938 854 467 ; Email: phu.nguyen@mee.com.vn

Liên hệ trực tuyến