CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MEE

Địa chỉ

Lô HT-E10-6-9, Đường số 19, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại

+84 938 848 788

LIÊN HỆ KINH DOANH

LIÊN HỆ KỸ THUẬT

Mr. Ngô Hữu Hoan

H/P: 0933 844 467 ; Email: hoan.ngo@mee.com.vn

Kỹ thuật Cơ khí: Mr. Nguyễn Hoàng Lộc

H/P: 0938 024 467 ; Email: loc.nguyen@mee.com.vn

Ms. Nguyễn Thị Vũ Hà 

H/P: 0931 118 467 ; Email: ha.nguyen@mee.com.vn 

Kỹ thuật Điện: Mr. Nguyễn Quang Phú

H/P: 0938 854 467 ; Email: phu.nguyen@mee.com.vn


Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ KINH DOANH

LIÊN HỆ KỸ THUẬT

Mr. Ngô Hữu Hoan

H/P: 0933 844 467 ; Email: hoan.ngo@mee.com.vn

Kỹ thuật Cơ khí: Mr. Nguyễn Hoàng Lộc

H/P: 0938 024 467 ; Email: loc.nguyen@mee.com.vn

Ms. Nguyễn Thị Vũ Hà 

H/P: 0931 118 467 ; Email: ha.nguyen@mee.com.vn 

Kỹ thuật Điện: Mr. Nguyễn Quang Phú

H/P: 0938 854 467 ; Email: phu.nguyen@mee.com.vn

Liên hệ trực tuyến