VĂN HÓA CÔNG TY

Sự thành công của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện MEE phần lớn là nhờ vào sự đóng góp của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, đó là tài sản quan trọng nhất đối với Công ty chúng tôi.

Hướng đến mục tiêu là "Xây dựng một môi trường làm việc tuyệt vời", MEE luôn tạo cơ hội phát triển cho nhân viên trong việc định hướng nghề nghiệp cũng như sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Bên cạnh việc tạo ra một môi trường làm việc tốt cho nhân viên, chúng tôi luôn cố gắng xây dựng Văn hóa Công ty thể hiện trong tác phong làm việc, hành vi giao tiếp giữa các cán bộ và công nhân viên trong nội bộ công ty và với các đối tác bên ngoài. 

Văn hóa công ty thể hiện qua 3 giá trị cơ bản:

1. Đoàn kết

Tập thể cán bộ, nhân viên của MEE luôn đồng lòng chung sức trên mỗi chặng đường phát triển của công ty.

2. Chuyên nghiệp

MEE luôn khuyến khích mỗi thành viên tự rèn luyện sự chuyên nghiệp từ những công việc nhỏ nhất để mang lại hiệu quả công việc cao nhất.

3. Trách nhiệm

Mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm đối với các công việc của mình. MEE luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu khi làm việc với các đối tác.

Văn hóa của Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện MEE đã được xây dựng, duy trì và ngày càng vững mạnh qua nhiều thế hệ. Đây chính là tài sản quý giá mà toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty luôn luôn tự hào. Chính nền tảng Văn hóa Công ty mà Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên tâm huyết cùng xây dựng sẽ là yếu tố chắp cánh cho sự phát triển lâu bền.