SỨC KHỎE & AN TOÀN LAO ĐỘNG

Chúng tôi thực hiện công việc của mình phù hợp với tất cả các hành vi và quy định áp dụng nhằm bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp và đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của chúng tôi, những người mà chúng tôi coi là nguồn lực có giá trị nhất, giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp cũng như các tác động tiềm ẩn có thể xảy đến với họ. Việc này đảm bảo năng suất và chất lượng trong sản xuất kinh doanh của chúng tôi.