QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty MEE đã thiết lập được một hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng theo kế hoạch và đã được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 từ ABS, ANAB.

Hệ thống quản lý chất lượng là một phần của hoạt động công ty MEE và không có ngoại lệ hoặc thỏa hiệp về chất lượng dịch vụ và sản xuất.

Phòng quản lý chất lượng có các kỹ sư và nhân viên có kiến thức được đào tạo trong lĩnh vực này, tạo thành xương sống của hoạt động kiểm soát chất lượng trong công ty.

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào

Khi nhận vật tư, nguyên liệu, sản phẩm đầu vào liên quan đến việc tạo ra sản phẩm, hàng hóa được kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra hàng hóa nhập kho.

Kiểm tra quá trình sản xuất

Trong quá trình sản xuất, Nhân viên kiểm tra chất lượng kiểm tra xác suất thường xuyên các công đoạn sản xuất để đảm bảo chất lượng sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm, phù hợp với yêu cầu của khách hàng

Kiểm tra xuất xưởng

Sau khi sản xuất xong, 100% sản phẩm phải được kiểm tra trước khi nhập kho hoặc giao hàng. Nhân viên quản chất lượng tiến hành kiểm tra theo hướng dẫn