Chính sách sức khoẻ & An toàn lao động

Chúng tôi sẽ thực hiện công việc của mình phù hợp với tất cả các hành vi và quy định áp dụng nhằm bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp và đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của chúng tôi, những người mà chúng tôi coi là nguồn lực có giá trị nhất, giảm thiểu tai nạn nghề nghiệp và tác động tiềm ẩn đến với họ, Đảm bảo năng suất và chất lượng trong sản xuất kinh doanh.

Chúng tôi sẽ đóng góp vào sự phát triển của nhân viên với tinh thần trách nhiệm cần thiết cho nhân viên của chúng tôi bằng cách cho phép họ nhận ra vị trí và trách nhiệm của họ trong hệ thống thông qua các chương trình đào tạo chúng tôi sẽ tổ chức,

Chúng tôi sẽ làm việc để đạt được mục tiêu "Không có tai nạn nghề nghiệp" với sự tham gia của nhân viên chúng tôi bằng cách loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn và chúng tôi sẽ tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và an toàn.