Chính sách sức khoẻ & An toàn lao động

 Chính sách sức khỏe- an toàn lao động

Nhận thức rõ tầm quan trọng của sức khỏe và sự an toàn trong lao động của mọi người. Và hướng đến xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Do đó công ty đã thực hiện tất cả các biện pháp để ngăn ngừa tối đa những rủi ro, thương tật và tai nạn đáng tiếc xảy ra trong giờ làm việc cho tất cả nhân viên và các cá nhân liên quan để đảm bảo không làm gián đoạn trong quá trình làm việc.

Để thực hiện tốt những điều đó, công ty Mee luôn quán triệt trong việc thực hiện những quy định trong an toàn lao động.

Đối với nhân viên trong công ty:

  • Chấp hành đúng các quy định về sức khỏe- an toàn lao động được ban hành

  • Sử dụng trang thiết bị, đồ bảo hộ cho người lao động

  • Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở mọi người tuân thủ quy định về an toàn lao động

  • Trang bị tủ thuốc cá nhân cho mỗi khu vực làm việcSử dụng đồ bảo hộ lao động trong nhà máyan toàn là trên hết

 

Đối với khách tham quan:

             + Thực hiện đúng nội quy khi vào tham quan xưởng( đội mũ bảo hộ)

             + Phải có người dẫn đi trong quá trình tham quan xưởng, không được tự ý đi khi không có người giám sát.Khách thăm quan phải chấp hành đúng quy định của công ty


 

Về công tác phòng cháy chữa cháy luôn được đề cao. Chúng tôi trang bị đầy đủ các dụng cụ chữa cháy và thành lập 1 đội PCCC để ứng cứu cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nội quy và tiêu lệnh chữa cháyTrang bị phòng cháy chữa cháy

Chính sách của chúng tôi là tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn tại mọi thời điểm. Mặc dù các quy định này được coi là rất quan trọng nhưng không thể ban hành một quy định cho mọi tình huống. Trường hợp bỏ qua một quy định có thể áp dụng cho một điều kiện làm việc nguy hiểm cụ thể, đây không được coi là một lời bào chữa cho hành động coi thường vấn đề an toàn lao động tại nơi làm việc.

 

Chúng tôi đã và luôn thực hiện tốt quy trình công việc để phù hợp với tất cả các hành vi về quy định áp dụng nhằm bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp và đảm bảo sự an toàn cho nhân viên, những người mà chúng tôi coi là nguồn lực quan trọng và giá trị nhất.

Chúng tôi sẽ làm việc để đạt được mục tiêu "Không có tai nạn nghề nghiệp" với sự tham gia của nhân viên chúng tôi bằng cách loại bỏ các rủi ro tiềm ẩn và tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và an toàn.