MEE ENGINEERING COMPANY

Address

Lot HT-E10-6-9, Road 19, Hiep Phuoc Industrial Zone, Hiep Phuoc Commune, Nha Be District, HCMC, Vietnam

Phone

0938 848 788


PHÒNG KINH DOANH

Mr.Châu_Giám đốc kinh doanh

Phone: 0938 861 639

Email: chau.nguyen@mee.com.vn

Mr.Hoan_Trưởng phòng kinh doanh

Phone: 0933844467

Email: hoan.ngo@mee.com.vn

PHÒNG KỸ THUẬT

Bộ phận thiết kế cơ khí

Mr.Lộc_Trưởng phòng thiết kế và phát triển

Phone: 0938024467

Email: loc.nguyen@mee.com.vn

Mr.Phú_Trưởng phòng dự án

Phone: 0938854467

Email: phu.nguyen@mee.com.vn

Contact Online