Co Giảm Máng Cáp

Vui lòng để lại thông tin nhu cầu sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại!
Co Giảm Máng Cáp

Kích thước (Dimensions)

H: Height (Chiều cao)

:

50mm, 75mm, 100mm, 150mm

W1: Width 1

(Chiều rộng 1)

:

75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1000mm

W2: Width 2

(Chiều rộng 2)

:

50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 800mm

Sản phẩm không có tài liệu nào