APFC JKF8

Sản phẩm / Trang

Đang xem 1 - 2 trên 2 sản phẩm

APFC JKF8

Bộ điều khiển tụ bù thông minh ChinT – JKF8 là một một thiết bị chuyên dụng, có thể bù kháng cho hệ thống phân phối điện hạ thế.

Ngôn ngữTên tài liệuTên file / đường dẫnTải xuống
EnglishCapacitor CHINTCapacitor CHINT.pdf